Privacyverklaring


Privacy- en cookieverklaring website


Privacy- en cookieverklaring website versie:Indien er vragen zijn of je wilt je gegevens inzien, neem dan contact op met:
PoortEijk/AVG
Plesmanstraat 4a, 3833 LA te Leusden
033-4951644
info@poorteijk.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


PoortEijk verwerkt de persoonsgegevens die jij invult in het aanmeld-/contactformulier opdat wij contact met je kunnen opnemen en je vraag kunnen beantwoorden. Wij leggen de volgende gegevens vast:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die je mogelijk actief verstrekt in het “toelichtingen”- vak op de website.


HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN


PoortEijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN


PoortEijk verstrekt geen persoonsgegevens met derden tenzij wij een wettelijke verplichting zouden hebben.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN


PoortEijk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door poorteijk.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN


PoortEijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Lees HIER onze privacyverklaring

Onze ALGEMENE VOORWAARDENPlesmanstraat 4a3833 LA Leusden033 - 4951644    info@poorteijk.nl

Plesmanstraat 4a3833 LA Leusden
033 - 4951644    info@poorteijk.nl